piątek, 22 maja 2020

Zabytkowe budynki oświatowe przy ul. Seminaryjnej w Bydgoszczy

Zabytkowy zespół budynków  przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy od początku swojego istnienia służył celom oświatowym.
Budynek główny został wzniesiony w latach 1905-1907 dla Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego. Powstał według projektu mistrza budowlanego Lehwesse i inspektora budowlanego Heumanna i reprezentuje tzw. styl histeryzujący.
Budynki UTP Seminaryjna 3 w Bydgoszczy.
W latach międzywojennych mieściło się tu Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie, a w przeddzień wybuchu II wojny światowej rozpoczęło działalność Państwowe Liceum Pedagogiczne.
Kartusz z datą i herbem Polski, UTP Seminaryjna 3 w Bydgoszczy

W czasie wojny budynek wykorzystywany był przez wojsko, a od 1943 roku mieściło się w nim Żeńskie Seminarium Nauczycielskie.  Po wojnie do 1967 roku ponownie stał się siedzibą Państwowego Liceum Pedagogicznego. Następnie obiekt został przekazany na potrzeby Wyższej Szkoły Inżynierskiej - w 2006 roku przemianowanej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Budynek mieszkalny wchodzący w skład kompleksu. UTP Seminaryjna 3 w Bydgoszczy.
Na podstawie Wikipedii, opr. wog.
Zdjęcia: Elżbieta Fazel.

Brak komentarzy: